Comisia raională pentru situații excepționale – măsuri necesare pentru perioada rece a anului

Acțiunile întreprinse de către factorii de decizie din raionul Ungheni pentru pregătirea complexului socio-economic al raionului pentru sezonul de iarnă 2016-2017 au fost discutate săptămîna trecută, pe 9 decembrie, în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului, la care au participat președinta comisiei Ludmila Guzun, membrii comisiei și primarii. Ţinem să menţionăm că în urma […]

Mai multe detalii

Factoriide decizie din raionul Ungheni alături de colegii din raionul Kitmani, Ucraina

La data de 8 decembrie, curent, la sediul Consiliului raional Ungheni a avut loc întrevederea factorilor de decizie din raionul Ungheni cu factorii de decizie din raionul Kitmani,regiunea Cernăuți, Ucraina. Conducerea raionului s-a întîlnit cu omologii săi din Ucraina, președintele administrației de Stat din Kitmani, Ivan Druțu, președintele Consiliului raional Kitmani, Lumei Piotr, însoțiți de […]

Mai multe detalii

În atenţia consilierilor raionali!

Pe data de 01 decembrie 2016, ora 10:00, în sala de şedinţe, str. Naţională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în prima lectură. 2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2001. 

Mai multe detalii

Proiectul bugetului raional Ungheni pe anul 2017!

Proiectul bugetului raional pe anul 2017 este elaborat conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a actelor normative. Veniturile bugetului raional se constituie din impozite, taxe, transferuri şi alte venituri prevăzute de legislaţie. Pentru anul 2017 impozitul pe venitul persoanelor fizice conform normativelor de defalcări în  bugetul raional  constituie 14485,2 mii lei. La repartizarea impozitul pe […]

Mai multe detalii

Seminarul regional cu genericul ”Schimbările climaterice în context naţional şi internaţional, posibilităţi şi beneficii pentru Republica Moldova”

La 10 noiembrie, curent, la Ungheni s-a desfăşurat seminarul regional cu genericul ”Schimbările climaterice în context naţional şi internaţional, posibilităţi şi beneficii pentru Republica Moldova”,  organizat în cadrul Proiectului  Low Emission Capacity Building LECB (Creşterea capacităţilor de dezvoltare cu emisii reduse) în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni. La seminar au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice […]

Mai multe detalii

Mesaj de felicitare de Ziua Naţională a Tineretului!

Dragi tineri din raionul Ungheni, Сu prilejul Zilei Tineretului, am deosebită onoare de a vă transmite cele mai sincere felicitări şi urări de bine! Anume voi, tinerii, sunteţi resursa de energie, curaj şi talent! Anume voi, tinerii, sunteţi viitorul şi speranţa zile de mîine, a unei societăţi dezvoltate şi moderne! Anume voi, tinerii, aveţi un […]

Mai multe detalii

Sedinţa operativă privind depistarea unui poluant chimic în fîntînile din comuna Boghenii Noi

La data de 2 noiembrie, curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, a avut loc şedinţa operativă privind depistarea unui poluant puternic mirositor în fîntînile din comuna Boghenii Noi. La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţii autorităţilor publice locale, Inspectoratului de poliţie, Direcţiei Situaţii excepţionale, Serviciului de Informaţii şi Securitate Ungheni, Centrului raional sănătate publică Ungheni. La […]

Mai multe detalii