În data de 18 noiembrie curent, a avut loc ultima întîlnire din cadrul proiectului „Femeile pentru o societate prosperă şi democratică” şi anume Cafeneau publică Faţă în faţă cu succesul.

Ţinem să reamintim că acest proiect a fost implementat cu sprijinul Ambasadei SUA în Moldova, a Asociaţiei Obşteşti Femeia pentru Viitor, a Consiliului raioal Ungheni şi a Agenţiei pentru ocuparea Forţei de Muncă Ungheni.

La întîlnire au participat: dl Vasile Bulubica şef AOFM Ungheni, dna Violeta Petre manager proiect, dl Stelian Rusu, reprezentant al Ambasadei SUA în Republica Moldova, dl Adrian Cheptonar, director Centrul de Servicii NEXUS, Dana Ţîgulea, coordonator Dezvoltare Parteneriate NEXUS Ungheni, dna Angela Ciocîrlan, preşedinta AO CT Făclia, dna Adela Enache, Camera de Comerţ şi Industrie, Rotari Eugenia, asistent tehnic proiect, dna Liliana Starciuc şi Valentina Strungaru femei de afacere din raionul Ungheni

         Scopul proiectului este sporirea participării femeilor din zona defavorizată Cula în viaţa comunităţii şi în procesul decizional cu 10% pînă în anul 2020

         Oviectivele proiectului:

         Promovarea în rîndul a 25 femei din zona Cula a drepturilor femeilor şi egalitatea de gen, egalitatea de şanse

         Dezvoltarea abilităţilor socio-economice a 25 femei din zona Cula

         Crearea și promovarea reţelei femeilor active din raionul Ungheni, ca model al efortului comun pentru soluţionarea problemelor commune.

       Pe parcursul întîlnirii au fost prezentate serviciile din raion unde femeile din spaţiul rural se pot adresa unde pentru fi antrenate în diferite activităţi generatoare de venit din diferite domenii: agricol, tehnic, hand-made, ş.a.

      Scopul de bază a priectului a fost realizat, şi anume a fost constituită reţeaua femeilor active din raionul Ungheni, care vor fi în continuare în strînsă legătură cu toate necesităţile femeilor din spaţiul rural al raionului.

Ţinem să aducem sincere mulţumiri partenerilor acestui proiect precum şi organizatorilor fiecărei înîlniri din cadrul proiectului.