Raionul Ungheni, pe parcursul anilor, a găzduit un șir de evenimente transfrontaliere şi regionale de anvergură, printre care cele 7 ediții ale Forumului Regional. Drept participanți au fost reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale, ai ambasadelor, sectorului asociativ privat, mediului de afaceri din România, Belarus, Ucraina, Polonia, Ungaria, Lituania, Estonia.

Scopul principal al evenimentelor desfășurate a fost promovarea şi susţinerea competitivităţii economice prin impulsionarea dezvoltării parteneriatelor  regionale puternice, prezentarea practicilor de succes şi facilitarea dialogului între toţi actorii implicaţi  în crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv, cu o creştere economică durabilă şi cuprinzătoare. În rezultat, au fost efectuate schimburi de idei privind noi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor, intensificare a parteneriatelor şi atragere a investiţiilor în regiune, atrași investitori, semnate acorduri de colaborare a autorităților publice de nivelul I și II din raion cu parteneri internaționali în scopul realizării unor acțiuni și proiecte de interes comun.