Finalizăm trecerea în revistă a edițiilor anterioare cu pozele din edițiile anilor 2012-2019.

Folosindu-ne de prilej,am dori să menționăm că  în anul 2005 a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, în scopul susținerii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii și încurajarea antreprenorilor activi. Conform Regulamentului învingătorii concursurilor locale participă în selecția națională. Ne mîndrim că pe parcursul anilor, din șirul întreprinderilor care au obținut recunoștința putem menționa : SA Covoare-Ungheni (diplomă de gradul I), SRL Agrosfera-BM (diplomă de gradul I), SRL Unserv-Audit (diplomă de gradul I), SA Magisdrum-Prut (diplomă de gradul I). Ne dorim nespus de mult, ca și în continuare,  antreprenorii locali să obțină locuri premiantela nivel național.

Vă informăm, că și în acest an Concursul național va fi desfășurat în regim tradițional, iar agenții economici învingători la nivel local vor fi înaintați pentru etapa națională!

Responsabil: Secția economie și reforme