Astăzi dorim să menționăm unul din partenerii de bază a Consiliului raional Ungheni în susținerea mediului privat – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

CCI a RM – REPREZENTANT OFICIAL AL OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) este cea mai mare asociație de business din Moldova, care reunește peste 1100 membri,  întreprinderi mari, mici și mijlocii din toate ramurile economiei și este membră a Camerei de Comerţ Internaţionale (ICC) și Asociaţiei Europene a Camerelor de Comerţ (EUROCHAMBRES)

Sistemul CCI cuprinde 10 filiale care acordă asistența necesară companiilor, persoanelor juridice și fizice, de pe întreg teritoriul țării.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova are o istorie de peste 100 de ani, fiind cea mai reprezentativă organizație de business, promotor al dezvoltării și susținerii mediului de afaceri din Moldova.   

Filiala Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este o subdiviziune structurală   creată în anul 2000. Ea îşi desfăşoară activitatea în partea de vest a republicii şi cuprinde 3 raioane: Ungheni, Nisporeni și Călărași.

Similar Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala este o organizaţie independentă, non-guvernamentală, ce are ca scop susţinerea mediului de afaceri.

Obiectivele principale ale filialei Ungheni sunt:

–   Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi susținerea agenţilor economici din teritoriu în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice şi cu organizaţiile specializate din străinătate;

–   Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător, ținându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici;

–   Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat;

–   Organizarea învăţământului profesional şi sporirii calificării de întreprinzător a membrilor săi;

–   Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea consultanţei;

–   Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii;

–   Contribuirea la dezvoltarea activităţii ştiinţifice, inovaţionale şi tehnologice.

Pe parcursul anilor, filiala Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie a RM, este în continuu dialog cu autoritățile publice locale, inclusiv Consiliul raional Ungheni. Astfel, este membrul în cadrul grupurilor de lucru de profil și co-organizatorul activ al tuturor activităților destinate mediului de afaceri: Concursul raional Businessmanul Anului, Forumurile Regionale, expoziții, inclusiv “Fabricat în Moldova”, misiuni economice, etc.