Astăzi prezentăm un alt partener al Consiliului raional Ungheni – Casa Antreprenoriatului Ungheni.

Casa Antreprenoriatului Ungheni din mun. Ungheni, este o organizaţie non-guvernamentală  creată cu scopul prioritar de a susţine dezvoltarea sectorului privat antreprenorial şi promovarea reformelor economice prin susţinerea şi consolidarea mediului antreprenorial din variate sectoare ale economiei, prestînd servicii profesioniste de informare, consultanţă, asistenţă si instruire.

Constituită prin aportul a patru Organizaţii Non-Guvernamentale (Centrul de Suport al Businessului Ungheni, Filiala Ungheni a Camerei de Comerţ şi Industrie din Moldova, Filiala Ungheni a Alianţei Franceze din Moldova şi Asociaţia Producătorilor Agricoli UNCALNIS) care de-a lungul anlior au demonstrat ca reprezintă un partener de încredere pentru mediul antreprenorial din regiunea Ungheni, Casa Antreprenoriatului Ungheni îşi propune de a canaliza toate energiile creative din domeniul economic a regiunii Ungheni, pentru a realiza obiectivele prioritare ale sale. Instituția a fost creată cu asistenţa Proiectului UE/Tacis de Cooperare Transfrontaliera Ungheni, Republica Moldova.

Printre principalele activități, putem menționa că din noiembrie 2004 administrează Business Incubatorul din Ungheni, care oferă 32 spaţii mobilate corespunzător pentru oficii cu scopul de a ajuta potenţialii sau actualii antreprenori locali să-şi iniţieze sau dezvolta afacerea. De asemenea, din feb. 2005 până în 2011 Casa Antreprenoriatului Ungheni este gazda Centrului Regional Ungheni al Programului de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor din Moldova, IREX/CPP, formând HUB-ul Ungheni. În această calitate, organizaţia oferă servicii de asistenţă tehnică şi logistică, resurse la echipamentele disponibile, servicii de secretariat, de contabilitate, administrative şi marketing. Colaborarea încheiată este pe o durată de 5 ani (2005-2010).

În anul 2014, instituția dată a fost menționată de către ETF (European Training Foundation) ca fiind una dintre cele mai bune comunități antreprenoriale din UE. Experiența CAU a fost transmisă mai multor comunități europene, regiunea Ungheni fiind un adevărat exemplu.