Asociația Producătorilor Agricoli este o organizație non-guvernamentală, non-profit și neafiliată politic. Ea a fost creată la 1 februarie 2001 cu asistența EWMI/Soros, de către 7 întreprinderi agricole din raioanele Ungheni, Calarași, Nisporeni și are drept scop coordonarea activității și crearea condițiilor favorabile realizării programelor de producție, protecția intereselor de producere, tehnologice, științifice, sociale și de drept a producatorilor agricoli, de a ajuta membrii săi sa-si armonizeze activitățile, să creeze un mediu de afaceri viabil și un cadru juridic favorabil activității.

OBIECTIVE • Creșterea numărului de membri și diversificare categoriei de membru al Asociației prin introducerea începând cu anul 2003 a două categorii de membri (ordinar și asociați)

  • Creșterea suprafețelor de teren prelucrate de membri Asociației:
  • Facilitarea accesului serviciului acordat membrilor prin mărirea numărului de filiale pîna la 6.
  • Crearea, aplicarea și dezvoltarea sistemului de promovare intereselor producătorilor agricoli în organele legislative și executive de toate nivelurile.
  • Apararea intereselor producătorilor agricoli în organele de drept – adresarea și cerința membrilor APA.
  • Atragere a investițiilor, granturilor și creditelor preferențiale pentru asociații și membrii ei.

Adresa : MD 3601 sau. Ungheni, str. Barbu Lautaru 26; tel .: (236) 27416, 26034, 28233; fax: 28233 e-mail: uncalnis@uap.md pagina web: www.uap.md/uncalnis

În prezent există 71 de membri – întreprinderi agricole în Asociație, care prelucrează 23 700 de hectare de teren. Președintele Asociației este domnul Iurie Vrabie, șeful unei întreprinderi agricole din Ungheni

Pe parcursul anilor, asociația a implementat un șir de activități cu membrii săi, inclusiv misiuni și proiecte transfrontaliere, a reușit să consolideze rețeaua și să apere reprezinte interesele și opiniile producătorilor agricoli din regiune.