Această săptămînă este dedicată evenimentelor frumoase la care au participat sau au fost promovați agenții economici din raionul Ungheni!

Ciclul evenimentelor, anual, se începe cu Expoziţia naţională universală „FABRICAT ÎN MOLDOVA”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii în colaborare cu partenerii naţionali şi internaţionali. Evenimentul este  desfăşurat sub înaltul patronat al Guvernului Republicii Moldova  în parteneriat cu Agenția de Investiții și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Pe parcursul anilor, „FABRICAT ÎN MOLDOVA” a devenit cea mai populară platformă expozițională, care reflectă principalele tendinţe de dezvoltare a pieţei de produse şi servicii în Republica Moldova. Devenind cea mai mare expoziție națională, aceasta poate fi pe bună dreptate denumită oglinda pieței Republicii Moldova, imaginea comunității de afaceri, locul reuniunii atât a specialiștilor, cât și reprezentanților businessului. De-a lungul celor 18 ediții, în cadrul expoziției au avut loc cele mai importante și de mare anvergură evenimente, ce au primit un feedback pozitiv din partea producătorilor autohtoni, fiind pe larg mediatizate și înalt apreciate. Tradiţional, raionul Ungheni participă cu un stand de promovare a potenţialului economic din regiune, agenți economici cu vînzări, participare la evenimente, conform agendei. Eforturile Consiliului raional Ungheni și agenților economici prezenți au fost de multe ori apreciate de organizatori cu Medalia de aur a concursului.