Perioada de depunere a proiectelor este deschisă – din 20 martie 2024 până la 7 iunie 2024.

Bugetul alocat apelului III – este de aproximativ 130 de milioane de euro, destinat implementării proiectelor de cooperare interregională.

Beneficiarii eligibili includ statele membre ale Uniunii Europene, precum și cele șapte țări noi: Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Elveția și Ucraina. Co-finanțarea activităților din proiecte, de către beneficiari, este în valoare de 20% din bugetul proiectului.

Prioritățile de finanțare în cadrul apelului III sunt axate pe îmbunătățirea cooperării pentru o guvernanță mai eficientă, acoperind domenii diverse în concordanță cu obiectivele politicii de coeziune, și se bazează pe șase piloni principali:

    1. Europa mai inteligentă: promovarea cercetării, inovării și competitivității;

    2. Europa mai verde: stimularea eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile;

    3. Europa mai conectată: îmbunătățirea mobilității durabile;

    4. Europa mai socială: dezvoltarea educației, a incluziunii sociale și a sistemelor de sănătate;

    5. Europa mai aproape de cetățeni: promovarea unei dezvoltări integrate, atât în mediul urban, cât și în cel rural;

    6. Guvernanță regională mai bună: implementarea unor politici de guvernanță mai eficiente și transparente la nivel regional.

Programul Interreg Europe se desfășoară pe o perioadă totală de patru ani, împărțită în două etape distincte: o fază de schimb de experiență de trei ani și o fază de implementare de un an. Beneficiarii eligibili în cadrul apelului sunt: 

– Autoritățile publice (consiliu raional, consiliu local, municipalitate, ministere etc.);

– Instituțiile publice (institute de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de dezvoltare regională, etc.);

– Organizațiile non-guvernamentale (asociații, uniuni, fundații, universități private dacă statutul lor juridic este al unei organizații non-profit, grupuri de acțiune locală, etc.).

Totodată, informăm că pentru a stabili colaborări eficiente și a dezvolta proiectul conform obiectivelor și priorităților programului Interreg Europe, este necesar să vă înregistrați pe platforma lor comunitară. Accesul la funcționalitatea de căutare și contactare a potențialilor parteneri este disponibil doar pentru membrii înregistrați.

După finalizarea procesului de înregistrare, încurajăm să completați un formular online în care să descrieți conceptul proiectului și tipurile de parteneri pe care îi căutați la linkul: https://www.interregeurope.eu/share-your-project-idea.

În contextul contribuției de cofinanțare, recomandăm examinarea oportunității de accesare a acesteia prin prisma Hotărârii Guvernului nr.152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, în conformitate cu domeniile de intervenție și criteriile de eligibilitate prevăzute în Hotărâre.

Subsecvent, informăm că pe 26 aprilie 2024, ora 11.00 va avea loc o sesiune de informare, în format online, pentru potențialii beneficiari din toate țările participante în Program.

Pentru participare la sesiune rugăm să vă înregistrați la linkul: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/qa-session-aboutthe-third-call-on-26-april.

Suplimentar, se pune în sarcina autorităților publice centrale să disemineze respectiva informație instituțiilor din subordine, iar autoritățile executive ale UAT de nivelul al doilea vor aduce la cunoștință autorităților administrației publice locale de nivelul întâi. Mai multe detalii despre regulile de aplicare găsiți pe paginile web al programului: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call.