Celula de monitorizare permanentă a evoluției infecției Covid 19,  Decizia nr.13 din 09.04.2020 ,,Cu privire la unele măsuri de coordonare a acțiunilor întreprinse pentru combaterea infecției COVID 19 – consultă – Decizia – 13