Celula de monitorizare permanentă a evoluției infecției Covid 19, Decizia nr.14 și Decizia nr.15 din 16.04.2020 ,,Cu privire la unele măsuri de coordonare a acțiunilor întreprinse pentru combaterea infecției COVID 19 – consultă -Deciziile:

Decizia – 14 

Decizia – 15