Săptămîna trecută, pe 23 septembrie, la iniţiativa Consiliului raional Ungheni şi a Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, în preajma Palatului culturii din or.Ungheni, s-au desfăşurat Competiţiile raionale ale echipelor sanitare, la care au participat 11 echipe din primăriile raionului.

În conformitate cu Planul de pregătire a Protecţiei raionului Ungheni pentru anul 2016, primarii oraşelor Ungheni, Corneşti şi satelor, au asigurat prezenţa, instruirea şi dotarea echipelor sanitare din teritoriul administrat.

Acestea s-au întrecut la 5 probe: controlul înzestrării echipelor sanitare şi abilităţile de lucru cu masca antigaz, proba teoretică, abilităţi individuale de lucru a primului ajutor, abilităţile de lucru în echipă, îngrijirea bolnavilor în taberele de sinistraţi şi la domiciliu

Învingătorii au primit diplome şi premii băneşti! Cele mai bune rezultate au fost obţinute de: 

·        Primăria s. Corneşti – Locul I, premiaţi cu 2500 lei;

·        Primăria com. Manoileşti – Locul II, premiaţi cu 2000 lei;

·        SA ”Covoare Ungheni” – Locul III, premiaţi cu 1500 lei.

Fiecare echipă participantă a primit cîte un premiu motivaţional.

În numele Consiliului raional Ungheni şi a preşedintei raionului, Ludmila Guzun, se aduc sincere mulţumiri comitetului organizatoric pentru asigurarea bunei desfăşurări a competiţiilor, echipelor participante pentru efortul depus şi primăriilor pentru receptivitate.