Primar Zgureanu Ştefan
Data, luna, anul naşterii 01.09.1971
Teefon serviciu 79-4-18
Secretar Cojocaru Svetlana
Telefon serviciu 79-2-40 (fax)
E-mail primaria_condrateşti@mail.md