Primar Rabacu Ion
Data, luna, anul naşterii 08.04.1964
Telefon serviciu 92-2-36
Secretar Manole Liliana
Telefon serviciu 92-2-38; 92-8-87 (fax)
E-mail negurenii@gmail.com