Primar Ţăruş Iurie
Data, luna, anul naşterii 24.09.1967
Telefon serviciu 77-2-36 (fax)
Secretar Ţurcanu Eudochia
Telefon serviciu 77-2-36; 94-0-36
E-mail primaria-sineşti@mail.md