Primar Stoica Iurie
Data, luna, anul naşterii 17.01.1968
Telefon serviciu 75-3-36
Secretar Cojocaru Anastasia
Telefon serviciu 75-2-36; 75-8-19
E-mail anastasia.cojocaru@mail.ru