Primar Gurău Sorin
Data, luna, anul naşterii 09.04.1969
Telefon serviciu 40-5-53 (fax)
Secretar Sococol Ion
Telefon serviciu 40-2-36
E-mail primaria.costuleni_ungheni@yahoo.com