Lista angajaților Direcția Educație Ungheni

  Nr.                          Numele                                Biroul                     Telefon                     Funcția

Popa Olga 214 0236-22827 Șef adjunct al Direcției educație
Cebotari Iulia 217 0236-26917 Șef serviciu  Management Resurse Umane
Moraru Lilia 212 0236-23598 Președinte al Consiliului Raional al FSEȘ
Moraru Cristina 212 0236-23598 Contabil Consiliul Raional al FSEȘ
Prepeliță Corneliu 204 0236-23782 specialist principal, secția PEM
Zagoreanu Parascovia 206 0236-23956 Specialist principal, secția MCFPC
Grițco Galina 206 0236-23956 Șef secție Politici Educaționale și Management
Gavriliuc Violeta 211 0236-20712 Specialist , secția PEM
Lazar Tatiana 213 0236-24601 Specialist principal, domeniul tineret și sport
Frîniuc Sergiu 213 0236-24601 Specialist, secția MCFPC
Baranețchi Boris 208 0236-27497 Specialist superior, secția MCFPC
Cațer Livica Centrul de

Excelență

0236-22832 Șef SAP
Beschieru Cristina Centrul de

Excelență

0236-84731 Director- interimar Centrul Raional de Excelență
Malcoci Maria 207 0236-23955 Specialist, responsabil de învățămîntul preșcolar
Beschieru Vadim 203 0236-20712 Specialist principal, secția MCFPC
Brașoveanu Nicolae 208 0236-27497 Specialist principal secția MCFPC
Ghimciuc Cristina Anticamera 0236-22748 Secretar-dactilograf
Poia Veronica 209 0236-26917 Specialist, secția MCFPC
Grinciuc Olesea 205 0236-22094 Contabil șef adjunct
Drobot Natalia 203 0236-22971 Specialist principal, secția MCFPC
Eșanu Sergiu 205 0236-22094 Contabil
Pascaru Ștefan 204 0236-23782 Șef serviciu de deservire a rutelor școlare