Lista angajaților Direcția Educație Ungheni

  Nr.                          Numele                                Biroul                     Telefon                     Funcția

1 Pancu Iulia 216 0236-22748 Șef Direcție
2 Popa Olga 214 0236-22827 Șef adjunct
3 Cebotari Iulia 217 0236-26917 Șef serviciu  Management Resurse Umane
4 Moraru Lilia 212 0236-23598 Președinte al Consiliului Raional al FSEȘ
5 Moraru Cristina 212 0236-23598 Contabil Consiliul Raional al FSEȘ
6 Prepeliță Corneliu 204 0236-23782 specialist principal, secția PEM
7 Zagoreanu Parascovia 206 0236-23956 Specialist principal, secția MCFPC
8 Grițco Galina 206 0236-23956 Șef secție Politici Educaționale și Management
9 Gavriliuc Violeta 211 0236-20712 Specialist , secția PEM
10 Lazar Tatiana 213 0236-24601 Specialist principal, domeniul tineret și sport
11 Frîniuc Sergiu 213 0236-24601 Specialist, secția MCFPC
12 Baranețchi Boris 208 0236-27497 Specialist superior, secția MCFPC
13 Cațer Livica Centrul de

Excelență

0236-22832 Șef SAP
14 Beschieru Cristina Centrul de

Excelență

0236-84731 Director- interimar Centrul Raional de Excelență
15 Malcoci Maria 207 0236-23955 Specialist, responsabil de învățămîntul preșcolar
16 Beschieru Vadim 203 0236-20712 Specialist principal, secția MCFPC
17 Brașoveanu Nicolae 208 0236-27497 Specialist principal secția MCFPC
18 Ghimciuc Cristina Anticamera 0236-22748 Secretar-dactilograf
19 Poia Veronica 209 0236-26917 Specialist, secția MCFPC
20 Grinciuc Olesea 205 0236-22094 Contabil șef adjunct
21 Drobot Natalia 203 0236-22971 Specialist principal, secția MCFPC
22 Eșanu Sergiu 205 0236-22094 Contabil
23 Pascaru Ștefan 204 0236-23782 Șef serviciu de deservire a rutelor școlare