Lista angajaților Secţiei Construcţii , Gospodărie Comunală şi Drumuri

 Nume, Prenume Funcţia Birou Telefon
Fuior Constantin   Şef secţie 106    2-34-72
Popov Valentin   Specialist principal 107    2-21-69
Ciobanu Igor   Specialist principal 106    2-34-72