Lista angajaților Serviciului relații funciare și cadastru 

Nume, Prenume Funcția Telefon Birou
1. Popov Ion Şef  Serviciu relații funciare și cadastru 0236-22861 101
2. Lilian Frunze Specialist principal 0236-22861 101