Conferința de lansare a Proiectului CRISMAS –

Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor

În perioada 19 – 20 ianuarie 2016, unsprezece reprezentanți din cele cinci țări partenere în cadrul Proiectului „CRISMAS” finanțat de Comisia Europeană: Olanda – Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”/ITINERIS Sănătate și siguranță, Italia – Provincia Forli – Cesena, Bosnia și Herțegovina – Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD”, Norvegia – Municipalitatea Stavanger și Republica Moldova – Consiliul raional Ungheni, au participat la conferința de lansare organizată de partenerul lider Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” în orașul Alblasserdam, Olanda. 

Scopul proiectului CRISMAS este de a asista partenerii în evaluarea tuturor riscurilor și elaborarea strategiilor de gestionare a riscurilor de dezastre. De asemenea, proiectul urmărește să construiască o rețea europeană de comunicare pentru angajații din cadrul autorităților publice locale care activează în domeniile ce țin de evaluarea riscurilor în vederea încurajării colaborării și schimbului de experiență pe această dimensiune în cadrul Uniunii Europene. Este deja creată  pagina web www.crismaseurope.eu care cuprinde o bază de date cu cele mai bune practici și un forum de discuții. 

 

În cadrul activităților evenimentului de lansare a proiectului din Alblasserdam a fost  împărtășită experiența acumulată în alte două proiecte anterioare MiSRaR și PRISMA finanțate de Comisia Europeană implementate de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”și ITINERIS Sănătate și siguranță. În același timp, partenerii au făcut un schimb de informații cu privire la metodele utilizate în fiecare țară în domeniul evaluării riscurilor, impactul procesului decizional asupra rezultatului procesului de management al riscului, cadrul instituțional și caracteristicile fiecărui partener. Miercuri, 20 ianuarie 2016 s-a desfășurat  ședința Comitetului de Coordonare a proiectului, în cadrul căreia partenerii proiectului au semnat contractele de parteneriat.

Partenerii proiectului CRISMAS au avut ocazia să se întîlnească cu Primarul orașului Alblasserdam, dl Jaap Paans, care a manifestat un nteres deosebit și și-a exprimat atașamentul pentru atingerea obiectivelor vizate și realizarea cu succes a activităților planificate.

Consiliul raional Ungheni a fost reprezentat de către Președinta raionului Ungheni, dna Ludmila Guzun, care a accentuat importanța proiectului și în special necesitatea elaborării unei strategii de management al riscurilor de dezastre pentru localitățile raionului Ungheni. Această strategie va permite autorităților publice locale să identifice riscurile și soluțiile pentru reducerea lor și ulterior va constitui un instrument practic de atragere a surselor financiare din exterior pentru prevenirea și diminuarea potențialelor riscuri în raionul Ungheni. 

Programul evenimentului de lansare a proiectului a inclus și o excursie la morile de vînt din Kinderdijk, o așezare cu cea mai mare concentrație de mori de vînt din lume, care a fost inclusă în patrimoniul natural și cultural al UNESCO.

Inspirați de cele două zile de lucru, partenerii proiectului în următoarele săptămâni urmează să demareze activitățile locale cu implicarea părților interesate. De asemenea, în februarie anul curent, partenerii olandezi vor vizita toți partenerii proiectului pentru a-i sprijini în realizarea evaluării riscurilor și elaborarea strategiilor locale de management al riscurilor. La nivelul raionului Ungheni va fi instituit un grup de lucru alcătuit din actori locali care vor participa la evaluarea riscurilor și elaborarea Strategiei raionale de management al riscurilor.

 

Mai multe informații

Website:     www.crismaseurope.eu

 

E-mail:         community@crismaseurope.eu