Astăzi, 24 august curent, s-a desfăşurat conferinţa pedagogică raională cu genericul „Împreună pentru educație de calitate, organizată de Direcția Educație Ungheni.

La conferinţă au participat: cadrele didactice şi manageriale ale instituţiilor şcolare şi preşcolare din raion, reprezentanții administrației publice, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, parteneri educaționali, preot, părinți, elevi și invitați.

În cadrul conferinței au fost expuse următoarele momente importante:

  • ,,Rezultate, experiențe și noi tendințe”;
  • ,,Asigurarea cu cadre didactice și de conducere. Formarea continuă. Atestarea”;
  • ,,Educația nonformală – spațiu de dezvoltare personală”.

În raportările şi comunicările prezentate au fost abordate cele mai importante aspecte ale învăţămîntului în municipiul și raionul Ungheni, calitatea în educaţie şi dezvoltarea finalităţilor  educaţionale, identificarea priorităţilor ş.a.

La comisia tridimensională formată: Părinte-elev-cadru didactic, participanții s-au referit la problemele sau reușitele elevilor, propuneri/soluții pentru o calitate mai bună a educației în instituții.

S-a menţionat că anul de studii 2017-2018 s-a remarcat prin crearea şi menţinerea unui sistem de învăţămînt durabil, stabil, eficient şi relevant.

Președintele raionului, Doamna Ludmila Guzun, a menționat ,,Dacă ne facem bine munca, atunci vom reuși”.

Este important să subliniem că rezultatele înregistrate de elevi în toate aspectele vieţii şcolare confirmă ponderea personalului didactic calificat din sistemul educaţional raional.

Cu începutul unui nou an şcolar, cei prezenţi au primit sincere felicitări, urări de bine, succese şi noi puteri din partea prezidiumului conferinţei.