În cadrul Zilelor Antreprenoriatului – Ungheni 2015, Consiliul raional Ungheni în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni au desfăşurat Conferinţa regională “Antreprenoriat pentru tineri – o şansă de dezvoltare durabilă”.  Evenimentul a întrunit peste 50 participanţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, autorităţilor publice locale din raioanele Ungheni, Călăraşi, Nisporeni, finanţatorilor şi sectorului neguvernamental.

„Susţinerea  antreprenoriatului este un obiectiv strategic pentru noi, iar tinerii reprezintă o forţă motrice importantă pentru crearea şi dezvoltarea întreprinderilor noi în regiune”, a menţionat dna Ludmila Guzun, preşedintele raionului Ungheni. În acest sens, autorităţilor publice locale le revine rolul de creare a condiţiilor favorabile pentru atragerea tinerilor antreprenori, în special în mediul rural.

Participanţilor le-au fost prezentate oportunităţile de finanţare şi dezvoltare a capacităţilor, precum programele naţionale de susţinere a micului business şi 2 proiecte implementate în scopul susţinerii tinerilor antreprenori „Antreprenoriatul rural – o şansă pentru tineri” şi „Promovarea  antreprenoriatului în localităţile rurale”.

În partea a doua a evenimentului a fost desfăşurat exerciţiu practic care a permis participanţilor să se expună asupra barierelor existente pentru dezvoltarea unei afaceri şi care ar fi acţiunile întreprinse de autorităţile publice pentru a facilita dezvoltarea businessului. De menţionat, că opiniile exprimate vor fi incluse în Agenda Locală de Business, care urmează a fi elaborată de Camera de Comerţ şi Industrie, filala Ungheni, în colaborare cu Consiliile raionale ungheni, Călăraşi şi Nisporeni.

Conferinţa a fost apreciată pozitiv, exprimîndu-se părerea că astfel de evenimente trebuie replicate în continuare.