În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Consfătuirea cu managerii instituțiilor de învățământ din raionul Ungheni.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe chestiuni cu referire la acțiunile întreprinse de managerii școlari și APL, privind pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului, organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere în anul 2019-2020, rolul cadrelor didactice în asigurarea calității procesului PEI, cu privire la admiterea 2019 în liceele din raion.