Ieri 18 septembrie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc şedinţa Consiliului de Conformare a Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni cu agenţii economici din raion.

 

De această dată s-au vizat îndeosebi agenţii economici din sfera transportului de pasageri, avînd ca subiecte de discuţii neachitarea impozitelor, lipsa tichetelor de călătorie precum şi muşamalizarea salariului real achitat lucrătorilor.

Şedinţa s-a desfăşurat cu participarea dnei Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, Vitalie Lazăr, şef adjunct IFS, dna Mariana Saculţanu, şefa Direcţiei Administrare Fiscală a IFS Ungheni, reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi  ai Agenţiei Teritoriale Vest a Casei Naţionale de Asigurare în Medicină, reprezentanţi ai societăţii civile, antreprenori din domeniul prestării serviciilor transport auto călători şi bagaje din raionul Ungheni.

 

Consiliul de Conformare a fost creat ca un organ consultativ al IFS în scopul de a acorda recomandări şi soluţii practice în vederea creşeterii gradului de conformare a contribuabililor, îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicării nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, atît a contribuabililor, cît şi a funcţionarilor fiscali.

Dna Mariana Saculţanu a specificat faptul că în cadrul realizării Programului de conformare al contribuabililor pentru anul 2013, cît şi a. 2014 IFS a găsit activitatea de întreprinzător din domeniul transportului auto, ca fiind una din cele mai riscante din punct de vedere al conformării fiscale benevole.

Ca de fiecare dată şedinţa s-a desfăşurat sub forma unui dialog cu agenţii economici şi s-a axat pe legalitatea reflectării în evidenţa contabilă a tranzacţiilor, în sensul că trebuie să fie eliberate facturi fisclae, trebuie să fie declarate salariile angajaţilor în sfera respectivă în condiţii legale.