Astăzi, 11 august curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-au desfăşurat consultări publice organizate de Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi anume secţia de resurse de apă, sol, subsol, şef Andrei Ursache.

Discuţiile s-au axat pe tema bazinului rîului Prut şi planurile de gestionare a bazinului, iar scopul principal fiind informarea cetăţenilor adupra importanţei unui plan.

La întîlnire au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice din raion, ai inspectoratelor ecologice, direcţiilor agricultură, şi primari din 4 raioane: Ungheni, Făleşti, Nisporeni şi Hînceşti. Raioane care, datorită amplasarii geografice, au tangenţă directă cu bazinul rîului Prut.

Pe parcursul seminarului au fost discutate diferite probleme ce ţin de poluarea bazinelor acvatice şi care ar putea fi soluţiile de stopare. Primarii localităţilor au venit cu diverse propuneri, idei şi observaţii.

Problema apei în Republica Moldova rămîne a fi una din cele mai stringente. Din acest motiv, Ministerul Mediului, Consiliul raional Ungheni, vin cu îndemn către fiecare cetăţean, responsabil direct sau indirect de poluarea apelor din zona unde locueşte. Sursa de apă nu este una inepuizabilă, iar acest fapt trebuie să aducă cu sine mai multă responsabilitate din partea fiecăruia din noi.

Consiliul raional Ungheni aduce sincere mulţumiri domnului Andrei Ursache, şef secţie resurse de apă, sol şi subsol din cadrul Ministerului Mediului pentru organizarea unui seminar atît de important.