Rodica LIȚCAN – secretar al Consiliului Raional Ungheni,

nr.telefon – 069274478,

email – morosanurodica@gmail.com 

 

 

 Părțile interesate de procesul decizional

 Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul unu

 

Nr. d/r. Denumirea UAT

de nivelul unu

Telefonul

de serviciu

Adresa electronică

a UAT I

Numele, prenumele primarului
1. Municipiul Ungheni 2-24-37 anticameraprimaria

@gmail.com

Vrabie Vitalie
2. Orașul Cornești 61-2-36 orasul.cornesti@gmail.com Vatamaniuc Angela
3. Com. Agronomovca 66-1-13 agronomovca.primaria

@mail.ru

Grosu Vasile
4. Com, Alexeevca 94-4-82 alexeevcaprimaria@mail.ru Bujor Vitalie
5. Com.

Boghenii Noi

92-9-36 primariabogheniinoi

@gmail.com

Cernei Veaceslav
6. Com. Buciumeni 46-2-36 buciumeni46@yahoo.com Petriciuc Filip
7. S. Bumbăta 44-2-38 primariabumbata@mail.ru Paladi Gheorghe
8. S. Bușila 75-1-56 primaria_busila@mail.ru Vîrlan Igor
9. S. Cetireni 41-8-03 primariacetireni0

@gmail.com

Gorincioi Teodor
10. S. Chirileni 75-3-36 cojocaru.anastasia@mail.ru Stoica Iurie
11. Com. Cioropcani 76-2-36 cioropcaniprim@mail.ru Ghebos Alexei
12. Com. Condrătești 79-4-18 primaria.condratesti

@mail.ru

Cojocaru Svetlana
13. S. Cornești 39-2-86 primaria.s.cornesti

@mail.ru

Țurcanu Iurie
14. S. Cornova 59-7-14 primariacornova

@gmail.com

Roșca Ștefan
15. S. Costuleni 40-5-53 primaria.costuleni.ungheni

@yahoo.com

Rudicov Andrei
16. Com.

Florițoaia Veche

41-4-36 primaria.FloritoaiaVeche

@mail.ru

Frasin Dumitru
17. Com. Hîrcești 74-3-66 primaria.hircesti

@mail.ru

Medvițchi Elena
18. Com. Măcărești 45-2-36 primariamacaresti

@gmail.com

Manciu Sergiu
19. S. Măgurele 78-4-25 primariamagurele@mail.ru Coșciug Dan
20. Com. Mănoilești 73-5-04 primariamanoilest

@gmail.com

Grosu Valentina
21. Com.

Morenii Noi

92-7-46 primariamoreniinoi

@rambler.ru

Lincovscaia Valentina
22. S. Năpădeni 47-2-46 Primarinapadeni

@gmail.com

Arteomov Maria
23. Com.

Negurenii Vechi

92-2-36 negurenii@gmail.com Uscatu Galina
24. Com. Petrești 42-2-36 primaria.petresti@mail.ru Gorea Serghei
25. Com. Pîrlița 64-2-36 conscompirlita@mail.ru Babuțac Stanislav
26. S. Rădenii Vechi 93-5-36 primariaradeniivechi

@mail.ru

Țîcu Valeriu
27. Com. Sculeni 63-2-36 primariasculeni

@gmail.com

Gușevati Sergiu
28. Com. Sinești 77-2-36 primaria-sinesti@mail.ru Țăruș Iurie
29. S. Teșcureni 59-2-36 ina.rusu76@mail.ru Colțișor Gheorghe
30. Com. Todirești 49-2-36 primaria.todiresti

@gmail.com

Baltag Victor
31. S. Unțești 55-3-52 primaria.untesti@gmail.com Sorotinschi Nicolae
32. Com.

Valea Mare

43-1-69 primariavaleamare

@mail.ru

Antoci Alexei
33. Com. Zagarancea 2-15-28 primariazagarancea

@mail.ru

Gaviuc Vasile

 

 

Instituții/asociații obștești/agenți economici

 

34.Camera de Comerț și Industrie filiala Ungheni – Budeanu Dorin – 0236 26311

 

35.Zona Economică Liberă Ungheni-Business – Iepuraș Natalia – 0236 2-01-84

 

36.A.O. Alternative Sociale  –  Frasin Adriana – 0236 2-31-74

 

37.A.O. Făclia – Ciocîrlan Angela – 069724815

 

38.A.O. Viitorul începe azi – Stratulat  Constantin –  0236 2-31-15

 

39.A.O. Ecologie pentru sănătate – Guțu Rodica – 0236 2-43-34

 

40.A.O. Adăpost și alinare – Guțu Rodica – 0236 2-43-34

 

41.Asociația Istoricilor Nicolae Iorga din raionul Ungheni – Prepeliță Corneliu –   0236 2-37-82

 

42.Casa Antreprenoriatului  Ungheni – Caducenco Veaceslav – 0236 2-02-17

 

43. Agenția pentru Dezvoltarea Regională și Integrarea Europeană Ungheni – Viziru Eudochia – 078223241

 

44.Asociația locală de turism – Munteanu Olga – 069520695

 

45.Asociația producătorilor agricoli UnCalNis – Vrabie Iurie – 069114254

 

46.Patronatul întreprinderilor în construcții – Săculțanu Victor – 0236 2-04-96

 

47.Asociația producătorilor de cereale – Buzovoi Nicanor – 069126284