Astăzi 25 noiembrie, curent la Ungheni a avut loc evenimentul de semnare a contractului de grant pentru proiectul ”Crearea parteneriatului  public – privat în domeniul producerii şi livrării agentului termic pe bază de biomasă” finanţat prin Programul UNDP ”Energie şi Biomasă în Moldova” .

Scopul acestui proiect este dezvoltarea parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat, prin prestarea serviciilor de încălzire termică pe bază de biomasă a clădirilor publice.

Suma grantului de 100 mii euro constituie suportul Uniunii Europene pentru dezvoltarea reţelelor de încălzire a instituţiilor publice pe bază de biomasă construite anterior prin proiectul ”Energie şi biomasă în Moldova” , dar şi extinderea reţelei de termoficare pe bază de biomasă.

Prima etapă a proiectului a fost îndeplinită – a fost elaborat Studiul de fezabilitate privind starea clădirilor incluse în proiect. Urmează concursul pentru Parteneriatul public-privat. Conform cerinţelor proiectului partenerul privat selectat va veni cu contribuţia sa ce va consta în reparaţia clădirilor şi în extinderea centralelor termice la alte instituţii.

Din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova contractul de grant a fost semnat de către doamna Doina Muntean, iar din partea Consiliului raional Ungheni de către doamna preţedintă Ludmila Guzun.

Doamna preşedintă a mulţumit finanţatorilor pentru sprijinul acordat, menţionînd importanţa atragerii fondurilor nerambursabile prin proiecte pentru dezvoltarea socio-economică a raionului Ungheni.

Totodată dumneaei a pecificatt că crearea condiţiilor favorabile pentru instituţiile de învăţămînt este o sarcină primordială a conducerii raionului, şi reies din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020.