Dragi colegi, multstimaţi funcţionari publici ai raionului Ungheni!

Permiteţi-mi să vă aduc cordiale felicitări tuturor angajaţilor care activează în cadrul serviciului public. 
Instituirea acestei zile de sărbătoare este o confirmare a rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în devotamentul, predilecţia de luare a deciziilor, disciplina, spiritul dreptăţii manifestat şi responsabilitate civică. 
Dezvoltarea şi bunăstarea statului nostru depinde de profesionalismul, corectitudinea, aspiraţia şi efortul manifestat în întreaga muncă nobilă a funcţionarului public, muncă atît de necesară întregii societăţi.

Multă sănătate, prosperitate, bunăstare şi noi priorităţi în realizarea aspiraţiilor profesionale. Sînt sigur că şi pe viitor funcţionarul public va fi la înălţimea aşteptărilor şi încrederii întregului popor al Republicii Moldova.

 

Cu profund respect şi urări de bine

Preşedintele

raionului Ungheni,              Iurie TOMA