Multstimaţi contabili din raionul Ungheni !

Anual, în ziua de 4 aprilie, se consemnează Ziua profesilonală a Contabilului din Republica Moldova.

Cu acest prilej exprim, în numele Consiliului rational Ungheni, înaltele consideraţiuni şi mulţumiri tuturor colaboratorilor din acest domeniu pentru contribuţia la dezvoltarea economiei naţionale şi respectiv la dezvoltarea şi prosperarea raionului Ungheni. Este evidentă importanţa economică şi financiară a activităţii contabile, rolul şi responsabilitatea specialiştilor care activează în domeniul contabilităţii.

În acest sens apreciem la justa valoare munca asiduă a întregului corp de specialişti care activează în domeniul contabilităţii şi sîntem ferm convinşi că Dumneavoastră şi în viitor veţi depune toate eforturile pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi din raionul Ungheni, contribuind la dezvoltarea întreprinderilor, instituţiilor şi respectiv la dezvoltarea economiei naţionale, la sporirea bunăstării populaţiei şi Vă doresc mari realizări în plan profesional, împlinirea aspiraţiilor, sănătate, prosperitate şi bucurii în familiile Dumneavoastră.

 

Cu profund respect,

Preşedintele

raionului Ungheni,                Iurie TOMA