Astăzi, 27 martie curent a finisat prima etapă a cursurilor PNAET preconizate pentru anul 2015.

PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă.

   

În această etapă a cursurilor au fost înscrişi 33 de tineri din raionul Ungheni, ambiţioşi, cu ideii inovative, cu mult curaj şi perspectivă, care de altfel au fost menţionaţi cu diploma PNAET. Conform programului naţional de abilitare a tinerilor, structurile economice raionale susţin desfăşurarea cursurilor de instruire din cadrul programului PNAET, în acest sens, aducem mulţumiri Secţiei economie şi reforme din cadrul Consiliului raional Ungheni, pentru aportul şi contribuţia adusă la organizarea şi desfăşurarea cursurilor, dar şi doamnei Adela Enache, formator în cadrul proiectului PNAET. De menţionat şi de apreciat faptul că pe parcursul desfăşurării cursurilor, colaboratorii secţiei economie şi reforme au organizat întîlniri cu reprezentanţii instituţiilor publice: Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, Centrul de Sănătate Publică, Compania de asigurări în medicină “Vest”, dar şi vizite la 2 agenţi economici din raion, ceea ce nu se efectuează în nici un alt raion în ţară. Tinerilor dorim mult şucces şi realizări importante!