Preşedintele raionului Ungheni, Iurie Toma împreună cu vicepreşedintele raionului Ungheni, Tudor Rădeanu, Ion Negură, director Î.M.,,Apă Ungheni“ alături de cei 5 primari beneficiari de proiectul grandios „12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă din 12 localități, r. Ungheni și specialiștii ADR Centru în frunte cu directorul dl. Tudor Meşină, au participat la testarea Staţiei de tratare a apei din comuna Mănoileşti. Iurie Toma a menţionat în alocuţiunea sa ,,că obiectivul general al proiectui este îmbunătățirea calității vieții în Raionul Ungheni prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă; Rezultatele implementării acestui proiect presupune conectarea a 12 localități, infrastructură modernă de aprovizionare cu apă potabilă, acces la apă potabilă, dezvoltare economică pentru 12 sate.

           
      

     La moment, locuitorii din comunele Mănoileşti, Unţeşti, Alexeevca, Cetireni şi Floriţoaia Veche sînt lipsiţi de un lucru elementar, care stă la baza satisfacerii nevoilor umane de zi cu zi – apa potabilă. Şi anume prin intermediul acestui proiect locuitorii din comunele vizate vor avea acces la apă potabilă şi servicii de calitate. Cineva spunea că acest proiect nu va avea succes catalogîndul ca fiind unul utopic, dar noi prin insistenţă şi implicare la maxim am reuşit să realizăm ceea ce aşteptau demult cetăţenii noştri. Deasemenea, a avut loc o întrunire cu antreprenorii desemnați să execute lucrările de construcție pentru Lot III și Lot IV precum și primarilor localităților ce urmează să fie conectate la rețeaua de apeduct, în cadrul şedinței au fost stabilite zilele de transmitere a reperelor de către proiectant precum și termenii de începere a lucrărilor. În surt timp urmează demararea construcției a 2 ramificații de apeduct cu rezervoare de stocare a apelor, de la stația de tratare spre mai multe localități din regiune.

           

 

          

SUMA TOTALA A PROIECTULUI A FOST DE 23 128 910 LEI