Stimaţi ofiţeri şi ostaşi ai Armatei Naţionale, stimaţi veterani, ai raionului Ungheni!
           În numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări şi urări de bine cu prilejul celei de a XXIV-a aniversări de la crearea Armatei Naţionale.
       Armata Naţională este o componentă importantă a societăţii şi a statului nostru – Republica Moldova şi are menirea să asigure funcţia de apărare a statului, fiind, totodată, şi o şcoală a bărbăţiei şi a patriotismului pentru tînăra generaţie.

Cu certitudine putem spune că Armata Naţională, mai întîi de toate, este o şcoală a patriotismului, a dragostei şi respectului cetăţeanului pentru neamul şi ţara sa. Serviciul militar mai este şi un bun prilej pentru dezvoltarea culturii fizice, etice şi morale a tinerii noastre generaţii, este un examen de maturitate şi de atitudine caritabilă faţă de toţi cetăţenii ţării.

Apreciez înalt simţul datoriei, profesionalismul şi abnegaţia de care  daţi dovadă în misiunile şi exerciţiile internaţionale.
      În această zi deosebită, Vă doresc multă sănătate, fericire, prosperitate şi bunăstare, noi realizări şi succese în nobila misiune de apărare a Patriei şi în viaţa personală.

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni         Ludmila GUZUN