Stimaţi bibliotecari din raionul Ungheni!

Profesia Dumneavoastră este semnul definitoriu al cunoaşterii, variat şi profund ca fascinanta lume a cărţilor.

Cu prilejul Zilei Bibliotecarului – 23 aprilie, vă dorim ca cele mai îndrăgite daruri ale vieţii petrecute printre şi pentru Cărţi să-şi dovedească valoarea pentru generațiile de azi și mâine. Inimile noastre au fost şi sunt alături de Dumneavoastră în marea operă de edificare spirituală a neamului, pe care o lucraţi împreună cu toate elitele intelectuale. Această Zi evidențiază importanţa cărţii, lecturii, artei, culturii şi a bibliotecii în societate.

În numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, exprim întreaga apreciere către contribuţia excepţională pe care Dumneavoastră aţi avut-o şi o aveţi la păstrarea şi cinstirea fondului de carte din raionul Ungheni fără de care creşterea şi educaţia noilor generaţii în spiritul valorilor noastre autentice, al adevărului şi al libertăţii ar fost cu neputinţă. Pentru toate acestea, gândul bun, recunoştinţa şi iubirea noastră se vor îndrepta întotdeauna către Domniile Voastre şi vor însoţi permanent nobila lucrare spirituală la care sunteţi angajaţi.

Vă dorim frumoase împliniri profesionale, prosperitate materială, bucurie şi fericire personală.

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni                   Iurie TOMA