Anual, în ultima duminică a lunii septembrie sărbătorim Ziua economistului din Republica Moldova.

Cu acest frumos prilej, în numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, exprim înaltele consideraţiuni şi mulţumiri tuturor angajaţilor din acest domeniu pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea economiei raionului Ungheni.

Importanţa şi rolul profesiei de economist sînt incontestabile. În condiţiile actuale de austeritate, cauzate de fenomenele climaterice devastatoare din ultima perioadă, asistenţa Dumneavoastră în depăşirea consecinţelor este de o valoare deosebită.

În această zi consacrată profesiei Dumneavoastră, vă îndemn să privim spre viitor, intr-un climat de solidaritate si responsabilitate, specifice comunităţii economiştilor, care reprezintă una dintre cele mai importante verigi într-un stat prosper.

Apreciez la justa valoare munca Dumneavoastră asiduă şi sînt ferm convins că veţi depune şi în viitor toate eforturile pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi, contribuind la prosperarea economiei raionului Ungheni şi la sporirea bunăstării populaţiei.

Vă doresc stimaţi economişti mari realizări în plan profesional, împlinirea tuturor aspiraţiilor, sănătate, prosperitate şi bucurii în familiile Dumneavoastră.

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni              Iurie TOMA