Stimaţi lucrători din ramura feroviară a Republicii Moldova!

În numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, permiteţi-mi să Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Dumneavoastră profesionale – Ziua feroviarului!

Astăzi sîntem cu toţii martorii multor schimbări ce se produc în acest domeniu. Activitatea Domniilor voastre în ansamblu, toate reformele pozitive, întreprinse la CFM, au drept scop satisfacerea maximă a cererii la serviciile de trafic feroviar, transportarea eftină, calitativă şi sigură la destinaţie a pasagerilor şi a mărfurilor.

Este o sarcină grea, care cere de la fiecare din Dumneavostră eforturi maxime pentru soluţionarea cu succes a tuturor problemelor apărute în procesul de producere.

Sunt ferm convins, că şi de acum înainte munca dumneavoastră conştiincioasă şi profesionalismul de care daţi dovadă, vor permite căii ferate din Republica Moldova să păşească tot mai înainte, să realizeze noi proiecte.

O muncă grea a fiecăruia din Voi se ascunde în spatele afirmaţiei precum că “Magistrala de fier este simbolu siguranţei şi stabilităţii economiei ţării”, cu această ocazie, vă adresez cele mai calde urări de bine, multă sănătate, fericire, bunăstare şi noi succese de muncă.

 

Cu profund respect

Preşedintele

raionului Ungheni,       Iurie TOMA