Astăzi, la bustul lui Mihai Eminescu, a fost adus un omagiu tezaurului cel mai de preţ lăsat nouă drept moştenire – Limba Română.

De sărbătoarea neamului, Ziua Limbii române, preşedintele raionului Ungheni, Doamna Ludmila Guzun, colectivul Consiliului raional Ungheni, reprezentantii autoritatilor publice locale si raionale si reprezentantii diferitelor structuri din oras, au participat la mitingul şi recitalul de poezii consacrat Zilei Naţionale a limbii române.