Stimaţi lucrători din agricultură şi industria de prelucrare!

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei Dumneavoastră profesionale, bazată pe tradiţiile seculare ale poporului. Prelucrarea produselor agricole a cunoscut o dezvoltare apreciabilă graţie hărniciei, devotamentului şi responsabilităţii plugarilor noştri care, de-a  lungul anilor, au ştiut să păstreze dragostea faţă de glie.

Respectul faţă de omul care lucrează pământul, valorificarea potenţialului oferit de către acesta ar trebui să fie cultivate şi tinerei generaţii. Să nu uităm nici pentru o clipă că agricultorii, procesatorii sunt cei care, prin truda lor de zi cu zi, ne aduc pe masă pâinea cea de toate zilele.

Suntem ferm convinşi că şi pe viitor ve-ţi contribui la dezvoltarea în domeniul agrar, prin succese cât mai mari.

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni,       Ludmila GUZUN