De Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale!

După o frumoasă tradiţie, în a III-a duminică din luna septembrie, în Republica Moldova este celebrată Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei.

În numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, îmi exprim întreaga recunoştinţă colaboratorilor Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni, pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, implementarea noilor reforme în această sferă, precum şi pentru dăruirea de sine, receptivitatea manifestate zi de zi faţă de persoanele care au nevoie de grijă şi atenţie deosebită.

Domeniul de activitate al Dumneavoastră este unul care necesită mai mult decât profesionalism şi abnegaţie, iar compasiunea şi generozitatea sunt calităţile indispensabile lucrătorilor din sistemul protecţiei sociale.

Apreciem înalt munca depusă şi Vă dorim multă sănătate, noi forţe şi succese întru sporirea calităţii vieţii pensionarilor şi persoanelor defavorizate, pentru reabilitarea şi integrarea celor aflaţi în dificultate.

 

Cu profund respect,

Preşedintele raionului Ungheni     Ludmila GUZUN