Multstimaţi constructori ai raionului Ungheni!

 

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din construcţii, Vă adresez cele mai călduroase felicitări, însoţite de sincere şi cordiale urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă, înaltă apreciere a importantei activităţi, pe care zilnic o desfăşuraţi cu mult har şi sîrguinţă.

Profesia de constructor este una din cele mai notorii şi mai nobile profesii, o artă ce impune talent şi sacrificiu, iar fiecare constructor s-a bucurat, din cele mai vechi timpuri de stimă şi apreciere.

În pofida tuturor provocărilor timpului Dumneavoastră reuşiţi să înălţaţi minunate edificii, să daţi un aspect modern celor construite în trecut, creînd o plăcută imagine localităţilor raionului, să imprimaţi exteriorului şi interiorului acestora nuanţe atractive şi confortabile condiţii de trai, muncă şi odihnă pentru cetăţeni.

În numele meu personal, şi al Consiliului rational Ungheni, Vă doresc dragi constructori, multă sănătate, prosperitate, energie, pace, belşug şi succese în toate, optimism, încredere în forţe şi înţelepciune, atingerea neabătută a tuturor năzuinţelor şi doleanţelor rîvnite.

 

 

Cu profund respect

Preşedintele

raionului Ungheni,                        Iurie TOMA