Stimaţi ungheneni,

23 septembrie, Ziua Mondială a Curăţeniei, are o deosebită importanţă pentru secolul din care facem parte.

Pentru a avea un mediu sănătos depinde în primul rînd de noi. Este timpul să conştientizăm că fiecare cetăţean al planetei are o contribuţie vitală în menţinerea unui mediu curat.

Pe această cale, din numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, vin cu un îndemn către toţi cetăţenii acestei ţări, a raionului Ungheni, de a participa la  acţiuni de ecologizare a localităţii din care fac parte, a acţiunilor pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor, pentru eliminarea deşeurilor de orice fel depozitate necontrolat la intrările în localităţi sau în alte zone mai puţin salubre.

Mediul este prezent în toate momentele vieţii noastre, este tot ceea ce ne înconjoară, natural şi artificial, şi depinde de noi de a ni-l face mai favorabil vieţii noastre. Iată deci, necesitatea de a menţine şi a îngriji toţi factorii de mediu, efort din ce în ce mai mare într-o lume unde civilizaţia umană încearcă sa-şi deterioreze propriul habitat. Mediul este reprezentat prin noi, să îl păstrăm deci dragi ungheneni pentru viitorul copiilor noştri!

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni,            Iurie TOMA