Cu ocazia Zilei profesionale a Procuraturii, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, adresăm colectivului Procuraturii raionale Ungheni calde felicitări, urări de bine şi realizări. Ne exprimăm tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii.

Rolul procurorului într-o societate democratică este vital, asigurarea supremaţiei legii, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului garantează exercitarea acestora de către toţi cetăţenii. Înaltul profesionalism, abnegaţie, principialitate şi devotamentul cauzei sînt acele calităţi profesionale care le întrunesc procurorii  executindu-se contribuţiile în scopul asigurării ordinii de drept.

În acest sens, astăzi adresăm sincere felicitări şi viitorilor procurori, care se formează în această calitate în aulelele Institutului Naţional al Justiţiei, fiind instruiţi, îndrumaţi prin labirintul fenomenelor juridice, variate şi complicate.

Tuturor colaboratorilor Procuraturii le dorim sănătate, fericire personală, prosperitate şi succese pe plan profesional.

 

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni,                      Iurie TOMA