Stimaţi Salvatori din raionul Ungheni!

Este deja o frumoasă tradiţie ca în data de 5 aprilie, în Republica Moldova să sărbătorim Ziua vitejiei, a curajului şi a devotamentului, îmbinate toate în nobila meserie de Salvator.

În numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, adresez sincere felicitări tuturor salvatorilor din cadrul Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni, pentru activitatea desfăşurată, pentru implicare, devotament şi profesionalism.

Munca Dumneavoastră este una din cele mai onorabile meserii, aceasta implică în sine salvarea vieţilor omeneşti şi expunerea conştientă în faţa riscurilor zi de zi. Sînteţi cei care le dăruiţi speranţă oamenilor aflaţi în dificultate şi le salvaţi bunurile.

Cu această ocazie, dragi Salvatori, vă dorim să purtaţi în continuare în inimi triumful demnităţii, iar în gînduri simţul responsabilităţii.

 

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni,      Iurie TOMA