Avînd în vedere situaţia creată la nivel naţional, ataşăm mai jos declaraţia unui grup de primari şi consilieri raionali din cadrul Consiliului raional Ungheni, membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova OT Ungheni.