Astăzi, 19 noiembrie 2020 în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional. La ședință, din cei 35 de consilieri au fost prezenți 30, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Cațer Sergiu.

Pe ordinea de zi au fost propuse 11 proiecte de decizii. Prealabil, toate proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

În urma examinării și dezbaterii  tuturor proiectelor, au fost aprobate următoarele decizii:

  1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 

     2. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020 cu Legea bugetului de stat pe anul 2020.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 

  1. Cu privire la cofinanțarea Proiectului „ Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni – Iași cross – border area which aims at traffic stream line in the Sculeni border crossing point”.( „Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași întru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni”) 1 HARD/3.1/22””.

Raportor:  Violeta Petre,  director CRAI

 

  1. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți in anul 2005.

Raportor:  Igor Adjovschi,  comandant Centru militar teritorial

 

  1. Dspre modificarea și completarea Deciziei nr. 11/12 din 26.02.2009 Cu privire la constituirea    Fondului de susținere a sportivilor de performanță.

Raportor:  Tatiana Lazăr,  vicepreședintele raionului

 

  1. Cu privire la acceptarea primirii cu titlul gratuit a lăptopurilor și a

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 

  1. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publica a unor bunuri.

Raportor:  Iulia Pancu, șef Direcție educație

 

  1. Cu privire la examinarea demersului Societății de Cruce Roșie din Moldova.

Raportor:  Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru

 

  1.   Cu privire la primirea în proprietate a terenurilor aferente.

Raportor:  Ion Popov, șef Serviciu relații funciare și cadastru

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 

  1. Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice.

Raportor:  Iulia Pancu,  șef Direcție educație

 

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului