Astăzi, 15 ianuarie 2021 în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința extraordinară a Consiliul raional. La ședință, din cei 35 de consilieri au fost prezenți 29, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Luchina Anjelica.

Pe ordinea de zi au fost propuse 2 proiecte de decizii. Prealabil, proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

În urma examinării și dezbaterii proiectelor, au fost aprobate următoarele decizii:

  1. Cu privire la activitatea managerială a IMSP Spitalul raional Ungheni.
  2. Despre modificarea Deciziei nr.9/1 din 15.11.2019 „ Cu privire la instituirea Comisiilor consultative de specialitate”.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului