Astăzi, 14 mai s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni, cu prezența a 32 de consilieri raionali din numărul total de 35.

Prealabil, toate proiectele de decizii  au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

 Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:     

1. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral de circumscripție raională Ungheni.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului

2. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară a localităților din Regiunea-cheie Ungheni.

Raportor:  Ludmila Ursatiev,  șef Secție economie și reforme

3. Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate si Acordului de asociere în vederea dezvoltării erviciului public de Alimentație de Apă și de Canalizare în                  Regiunea-cheie Ungheni.                               

Raportor:  Ludmila Ursatiev,  șef Secție economie și reforme

4. Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate si Acordului de asociere în vederea dezvoltării serviciului public de Management al Deșeurilor solide în Regiunea-cheie Ungheni.                               

Raportor:  Ludmila Ursatiev,  șef Secție economie și reforme

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Secției economie și reforme.

Raportor:  Ludmila Ursatiev,  șef Secție economie și reforme

6. Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului

7. Cu privire la examinarea demersului.

Raportor:  Irina Toader, șef Serviciu juridic și resurse umane

8. Despre modificarea Deciziei nr.4/11 din 25.10.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, serviciilor ale Consiliului raional Ungheni”.

Raportor: Tudor Rădeanu,  șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei

 9. Cu privire la examinarea demersului privind acordul coproprietarului.

Raportor: Dumitru Cucu,  arhitect-șef al raionului

 10. Cu privire la demolarea parțială a clădirii.

Raportor: Lilian Frunze,  specialist principal, Serviciul relații funciare și cadastru

11. Privind modificarea Deciziei Consiliului raional nr.6/5 din 02.12.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și instituirea Comisiei de privatizare a fondului de locuințe”

Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului

12. Cu privire la numire în funcția publică

Raportor:  Ghenadi Mitriuc,  președintele raionului

 Deciziile adoptate vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului