Astăzi, 29 iulie a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.

La ședință au participat 29 de consilieri, iar în calitate de președinte al ședinței a fost ales consilierul Oleg Belbas.

După inaugurarea imnului Republicii Moldova s-a propus spre audiere proiectele de decizii din ordinea de zi – Ordinea de zi.

Prealabil toate proiectele de decizii – 34 au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului