Ca rezultat al unor reclamaţii parvenite din partea deţinătorilor patentei de întreprinzător, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni a fost informat că unii cetăţeni care practică comerţ cu patenta utilizează în scopuri de evaziune fiscală activitatea de întreprinzător În acest sens astăzi 31 ianuarie a fost convocată o şedinţă la care au participat Iurie Toma, Preşedintele raionului Ungheni, Victor Reznic, şef Inspectoratu Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, Valeriu Echim, şef Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor, Dionis Cojocaru, consier rational şi agent economic, Iurie Vrabie agent economic şi un grum de cetăţeni deţinători de patentă.

Dat fiind faptul că obiectivul fundamental al IFS pe raionul Ungheni constă în promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, atenţionăm întreprinderile şi deţinătorii de patente care folosesc schemele respective va declanşa aplicarea de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni a întregului set de măsuri în vederea sancţionării şi neadmiterii prejudicierii bugetului de stat: iniţierea de controale fiscale, etc.

În temeiul celor expuse, Iurie Toma, Victor Reznic, şi cei prezenţi convenind asupra unui plan de acţiuni în comun, privind conlucrarea cu deţinătorii de patente şi identificarea motivelor ce stau la baza nemulţumirii acestora

Asfel, preşedintele raionului a intervenit cu propunerea de a se crea un grup de lucru cu reprezentanţi ai deţinătorilor de patente să ajute la identificarea celor care se eschivează de plăţile obligatorii la stat. Preşedintele a menţionat că scopul Fiscului nu este de a sancţiona ci de a conforma deţinătorii de patente să achite taxa stabilită. Dumnealui a solicitat ca la următoarea şedinţă să fie prezentată şi schema gheretelor amplasate în pieţe.