Pe data de 4 aprilie, anul curent, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungehni s-au desfășurat consultările publice asupra documentației privind evaluarea impactului asupra mediului  și social ale proiectului ”Construcția Conductei de transport Gaze pe direcția Unghenui – Chișinău”.

La consultările publice, organizate de către  UCIPE (Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monotorizarea proiectelor în Domeniul Energeticii în Republica Moldova), au fost invitați: președintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun; vicepreședinții raionului Ungheni; vicepreședintele raionului Nisporeni, Verdeș Ghenadie; șeful OT Ungheni al Cancelariei de Stat, Harea Ion; reprezentanții primăriilor din raionele Ungheni și Nisporeni, care urmează să fie traversate de gazoduct (Alexeevca, Todirești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Milești); reprezentantul Ministerului Economiei, reprezentantul Westmoldtransgaz; organizațiile nonguvernamentale din raion și alte structuri interesate de impactul proiectului.

La început de întrunire au fost prezentate beneficiile și oportunitățile proiectului, opțiunile de trasee ale conductei de gaze, traseul optim cu impact minim de mediu și social, detaliile tehnice (diametrul gazoductului –  600 mm, lungimea aproximativă – 120 km, banda de siguranță – 50 m) ș.a.

Conducta de gaze  Ungheni – Chișinău poate fi considerată o extensie a gazoductului existent Iași-Ungheni, interconexiune  dintre România și Republica Moldova. Noul gazoduct se va racorda la interconexiunea existentă și va asigura transportarea gazelor naturale spre Chișinău. Scopul proiectului este diversificarea furnizării gazelor naturale și consolidarea securității energetice a țării.

Avînd în vedere că construcția unei conducte este o lucrare liniară, aria proiectului va fi afectată numai la nivel local și temporar în sectoare diferite ale sale (cîteva săptămîini per sector). Din acest motiv, nici un sector nu va fi afectat pe întreaga durată a perioadei de construcție (2-3 ani), ceea ce reduce semnificativ efectele negative ale acestei etape.

Toți proprietarii de terenuri, afectați de proiect, vor fi identificați și recompensați în conformitate cu legislația internațională, a declarat Aurelia Samson, director UCIPE/MEPIU.

Dezbaterea publică a fost finalizată cu o sesiune de întrebări și raspunsuri.

 

Informații generale privind proiectul:

Proprietarul proiectului: Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Agenția de implementare: UCIPE/MEPIU (Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monotorizarea proiectelor în Domeniul Energeticii)

Organizațiile de finanțare:

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Banca Europeană de Investiții (BEI)

Facilitatea de investiții pentru Vecinătate UE (EU NIF)

Guvernul Suediei ( prin intermediul SIDA)

Consultantul responsabil pentru studiul de fezabilitate și EIMS:

Fichtner, Germania

Baza juridică principală pentru EIMS:

Legea cu privire la Evaluarea Impactului asupra Mediului, nr.86 din 29 mai 2014